SSMS Operational – Gestionarea stocurilor in spatiile de depozitare

• Recolta Proprie & Arenda
• Acte de Justificare Gestiune si Scazaminte
• Conditionare, Uscare, Aerare, Gazare si Transfer
• Bonuri de Consum Moara si FNC
• Note de Pompare Fabrici de Ulei si Biodisel
• Management Stosuri Subproduse

SSMS Operational

SSMS Operational este modulul responsabil cu gestionarea stocurilor in spatiile de depozitare, emiterea documentelor si inregistrarea in stocuri a:
Scazamintelor, perisabilitatilor si subproduselor generate de operatiunile de:
o Conditionare
o Uscare
o Aerare
o Manipulare
o Transfer
o Transport

Acte de justificare a gestiunii – AJG si corectii de stoc in baza inventarierii finale faptice

Bonuri de distrugere subproduse nevaloroase

Documente de Cubaj – Inventariere intermediara estimativa

Gestionarea separata a cantitatilor cu regim special, avand ca exemplu rezerva de stat.